Æstetisk læring

Æstetik og æstetiske læreprocesser

Hvad er æstetik?

Æstetik kommer fra græsk, aisthetikos, der kan oversættes med fornemmelse, sans, følelse eller sanseperception. Den oprindelige betydning har altså at gøre med en erkendelse gennem sansmæssig oplevelse. Man kan sige, at æstetik er den kundskab, man får gennem sanserne.

Hos Empata ser vi æstetisk virksomhed, som et fundamentalt grundlag for, at den unge kan udvikle sig og lære. Gennem æstetisk virksomhed (æstetiske læreprocesser) kan den unge få tilfredsstillet sine behov, bearbejde og udtrykke følelser og holdninger, lære at forstå sig selv og andre, tilegne sig, påvirke, forstå og opleve sin kultur og omverden.

Vi tror derved på æstetikkens dannelsesmæssige, udviklingsmæssige, læringsmæssige og kulturelle værdi.

Hvad er en æstetisk læreproces?

Den æstetiske læreproces indeholder en særlig form for erkendelse, hvor følelse og fornuft, krop og intellekt, udgør de indbyrdes forbundne dele. Den æstetiske læreproces igangsættes ved en sansepåvirkning. 

Dvs. at den unge modtager indtryk i form af dufte, smag, berøring, billeder, lyd m.m., eller skaber nogle udtryk fx. et måltid, et maleri, en musikproduktion m.m. For at ind/udtrykkene skal have en virkning, må de bearbejdes individuelt. Bearbejdningen eller perceptionen skaber en særlig oplevelse.

Da den æstetiske oplevelse sker i andre dele af menneskets erkendeområde, kan den være svær at udtrykke i ord og manifesteres derfor ofte i følelser og fornemmelser.

Oplevelsen fører over i en æstetisk erkendelse (eller refleksion), dvs. Den unge har lært noget om sine egne følelser, har lært at udtrykke sig (fx gennem musik) eller har lært at bruge sit personlige kropssprog .

Æstetisk læring - hvordan?

En hver ung lærer i sit eget tempo og har sin egen måde at lære på, sine særlige evner og kompetencer.

Vi mener, at selvværd og selvtillid er afgørende for, at man kan lære. Derfor anerkender og værdsætter vi den unges individuelle evner og bestræbelser, og lægger vægt på de positive elementer i den unges læring. På denne måde får den unge lyst til at lære.

Vi finder det væsentligt at udfordre den naturlige nysgerrighed, samt at støtte en ungs egne udspil og udtryk. I Empata skal eleven have mulighed for at fordybe sig, undre sig og finde svar for at forstå. Eleven skal også have mulighed for at bearbejde oplevelserne og indtrykkene. F.eks. gennem eksperimenter og kreative aktiviteter. Her kan eleven udtrykke sig, spejle sig, afprøve sig selv og sin viden, og bruge sin fantasi og forestillingsevne.

For at den æstetiske proces skal blive bedst mulig, arbejder vi med følgende områder:

  • Sansning, medier eller udtryksmidler
  • Musik, teknik, billeddannelse og fantasi
  • Dokumentation.

Hvordan går vi undervisere ind i processen?

Æstetiske læreprocesser er en kvalitativ udvikling mellem mennesker og omverden.

Derfor støtter vi den unge i oplevelsen ved at være ligeværdige og aktive med-undrere og samtalepartnere. Vores faglige mål for de æstetiske processer er:

  • at være åbne, nysgerrige og eksperimenterende
  • at være iagttagende, kunne indleve os og kunne formidle
  • at kunne lytte aktivt og kunne undre os
  • at have kompetence inden for forskellige medier og virkemidler.​

Kontaktoplysninger

Empata

Grusgraven 10

2880 Bagsværd

​​CVR: 33213204


Telefon: 44 490 490

E-mail: info@empata.dk

Sociale medier

facebook-roundtwitter-round youtube-round

Rundvisning

Mandag til fredag kl. 10 - 21.

Ring til mobil 2012 6867​