Metode

Vores pædagogiske metoder er selekteret ud fra evidente pædagogiske teorier og praksisser, der matcher den positive psykologis menneskesyn, hvilket indebærer, at der tages udgangspunkt i den enkelte unges potentialer og ønsker.

Vi arbejder ud fra den relationspædagogiske tanke med virke gennem æstetisk virksomhed og deraf følgende æstetiske læreprocesser.

Vi arbejder efter Benny Lihme´s (1988) definition af den fælles tredje.

Vi arbejder hen imod/med den positive relation. Vi skal med den unge og om muligt dennes familie etablere et samspil, der kan udgøre fundamentet for en bevægelse fra en uhensigtsmæssig til en hensigtsmæssig social situation.

Underviseren skal kommunikere assertivt og med autenticitet bruge sin personlige baggrund til at opbygge et tillidsfuldt, troværdigt og respektfuldt forhold til den unge.

Underviseren møder den unge, dér hvor han eller hun er i livet lige nu. Underviseren skal involvere og engagere sig personligt i relationen for at skabe langtidsholdbare forandringer. Den unge skal få følelsen af, at de betyder noget, at vi vil dem, både når det går godt, og når det går skidt. Der er brug for imødekommenhed, accept og omsorgsfuld støtte, som kan kompensere for en evt. mangelfuld familierelation.

Den pædagogiske relation vil altid være ulig. Forskellen kommer til udtryk i form af forskellighed i livserfaring, viden og færdigheder, udviklingsniveau, modenhed, selvstændighed og myndighed. Forhold der gør, at vi møder hinanden med forskelligt udgangspunkt og forskellige forudsætninger. Vi besidder ligeledes forskellige samfundspositioner, hvilket er afgørende for de roller, vi indtager. Der er altså en socialt betinget ulighed i mødet med den unge. Dette betyder ikke, at vi ikke er ligeværdige som mennesker. Dette menneskelige ligeværd skal underviseren bestræbe sig på at tydeliggøre for den unge. Vi møder altid den unge positivt.

Kontaktoplysninger

Empata

Grusgraven 10

2880 Bagsværd

​​CVR: 33213204


Telefon: 44 490 490

E-mail: info@empata.dk

Sociale medier

facebook-roundtwitter-round youtube-round

Rundvisning

Mandag til fredag kl. 10 - 21.

Ring til mobil 2012 6867​