Metode

​Empata arbejder med sin kultur som en pædagogisk metode. En kultur, som er båret af interessefællesskab og fordybelse, hvor der er tydelige forventninger til adfærd, samvær og mening med uddannelsen. Hverdagen er præget af en genkendelig og ensartet rytme med måltider, rutiner, klare aftaler mv. der fungerer som ramme for tryghed og udvikling.

​Empata benytter sig af anerkendte metoder som:

 • Empowerment gennem zonen for nærmeste udvikling
 • Relations- og anerkendende pædagogik
 • Recovery
 • Low Arousal metoden

​Hertil kommer Empatas særlige metoder:

 • Æstetiske læreprocesser
 • Flow
 • Den fælles tredje

​Disse tre særlige metoder er velegnede til målgruppen i forhold til at rumme et bredt spektrum af mentale tilstande, herunder enhver form for funktionsnedsættelse.

Æstetiske læreprocesser

​I de æstetiske læreprocesser lærer eleven at forholde sig til sig selv, sin kultur og omverden, samt sin evne til at træffe valg. Vanskeligheder ved dette ses ofte i målgruppen. Gennem det æstetiske arbejde i sit interessefelt udvikler eleven sin evne til at se sig selv udefra og træner sin evne til at træffe valg i sine produktioner. Dette modner også elevens evne til at analysere og træffe valg på områder uden for interessefeltet.

Flow

​Flow er den tilstand, man kommer i, når man er fuldstændig optaget af en beskæftigelse. Opgaven matcher kompetencerne, og der ligger en indre drivkraft i denne tilstand til udvikling og progression. 

Den fælles tredje

​Den fælles tredje er central i en autentisk måde at være sammen på, både for jævnaldrende og for voksne og børn. Uanset om den ene er 65 og den anden er 20 eller 30 år, er der altid mulighed for at være reelt fælles om noget. Det gør ikke noget, at den ene er dygtigere, ved mere, har mere håndelag end den anden. Hovedsagen er, at der er noget ydre, et fælles anliggende, som begge er optaget af, og som de er optaget af sammen. I den fælles aktivitet er man sammen med nogen, man holder af. Eller også kommer man til at holde af nogen, fordi man er sammen med dem om noget. Vi er i bund og grund sociale væsner, vi holder af at være sammen og gøre noget sammen.

Kommunikative strategier​

Empata benytter sig af tydelige kommunikative strategier i forhold til elever, herunder:

 • Gentagelse
 • Assertiv kommunikation
 • Forholdskommunikation
 • Grafisk facilitering for at visualisere og konkretisere kommunikationen, så delmål, aftaler og strategier er tydelige og håndterbare.

Eleven italesættes som voksen, både overfor eleven selv og overfor elevens netværk, og der arbejdes på at udvikle elevens evne til fornuftig selvbestemmelse gennem meningsfulde valgsituationer, hvor eleven hjælpes gennem den kognitive proces til at træffe et hensigtsmæssigt og meningsfuldt valg.

Undervisningsformater

​Empata benytter individuelt tilpasset struktur i hverdagen, fx har hver elev et individuelt skema, og vi benytter ligeledes individuelt tilpasset undervisning i forhold til elevens behov. Vi benytter bl.a. følgende formater:

 • Overindlæring gennem gentagelser
 • Flere eller mange daglige aktiviteter
 • Mulighed for fordybelse uden afbrydelser

Empata benytter desuden forskellige undervisningsformater ud fra elevens læringsstil og behov, herunder:

 • 1:1 undervisning
 • Små grupper
 • Større grupper
 • Hands-on
 • Mesterlære
 • Situeret læring

Hver enkelt elev indgår i forskellige undervisningsformater, og der arbejdes med at bringe eleven i stand til at indgå i stadig flere af disse for evt. at kunne indgå i det ordinære uddannelsessystem efter STU eller i forskellige arbejdsfællesskaber.

Kontaktoplysninger

Empata

Grusgraven 10

2880 Bagsværd

​​CVR: 33213204


Telefon: 44 490 490

E-mail: info@empata.dk

Sociale medier

facebook-roundtwitter-round youtube-round

Rundvisning

Mandag til fredag kl. 10 - 21.

Ring til mobil 2012 6867​