sang og klaverundervisning

​Sangundervisning på Empata er et dybdegående arbejde med stemme, åndedræt og afspænding af kroppen.

Eleven får et grundlæggende kendskab til anatomien og en forståelse af, hvordan stemmen fungerer og kan udfolde sig. Kropsøvelser indgår naturligt i undervisningen, således at eleven får et bevidst forhold til sammenhængen mellem krop og stemme.

Undervisningen tilpasses den enkelte med simple redskaber til at finde eget udtryk og den lyd, der ønskes. Der vil blive indarbejdet forskellige afspændingsøvelser efter behov, som kan afhjælpe eventuelle uhensigtsmæssige spændinger.

Alle øvelser har fokus på at give eleven indblik i stemmens muligheder og skabe en sund udvikling af stemmen, hvor eleven selv har styringen.

I løbet af sæsonen vil der være spændende fællesprojekter i form af koncerter. På den måde får de studerende en social oplevelse gennem et musikalsk fællesskab. De studerende har også mulighed for samspil med instrumentalister og bands.

Klaverundervisning:

Nøgleordet i klaverundervisning er spilleglæde. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs niveau og ønsker, således at spilleglæden og indlæring går hånd i hånd.

Der undervises både i rytmisk og klassisk klaver på Empata.

Gennem forskellige øvelser og kendskab til teori og teknik opnår eleven de grundlæggende musikalske færdigheder. Klaveret kan både fungere som soloinstrument og i bandsammenhæng.

Kontaktoplysninger

Empata

Grusgraven 10

2880 Bagsværd

​​CVR: 33213204


Telefon: 44 490 490

E-mail: info@empata.dk

Sociale medier

facebook-roundtwitter-round youtube-round

Rundvisning

Mandag til fredag kl. 10 - 21.

Ring til mobil 2012 6867​