Pædagogisk og psykologisk udredning

Empata tilbyder en psykologisk-pædagogisk udredning. Udredningens varighed er 3 måneder, og det forudsættes, at borgeren er klient ved Empata, så længe udredningen foregår.

Udredningen indeholder:

  • Kognitiv testning, neuropsykologisk testning, herunder testning med eksekutive test samt. evt. autismespecifikke test, hvis dette vurderes relevant.
  • Interview af klienten og evt. relevante netværkspersoner (fx forældre, tidligere pædagoger og lærer). Desuden udleveres spørgeskema til relevante personer i klientens hverdag.
  • Vurdering og inddragelse af relevant sagsmateriale.
  • Observationer af klientens funktionsevne i trygge tillidsfulde rammer i en beskæftigelse, der ligger inden for klientens interesseområde (ved Empata primært inden for det æstetiske felt).
  • Observationer af klientens sociale, personlige og faglige kompetencer.
  • Vurderinger på baggrund af testning, interviews, sagsmateriale og observationer, som udmøntes i en funktionsbeskrivelse med en nærmere beskrivelse af eventuelle vanskeligheder, styrker og behov samt anbefalinger til pædagogiske strategier og metodevalg med henblik på et videre forløb.

Ydelsen indeholder desuden morgenmad, frokost og transport til og fra Empata, såfremt det er nødvendigt.

Målgruppe: Personer i alderen 16 - 40 år, hvor der er usikkerhed om funktionsevnen og som har interesser, der ligger inden for det æstetiske felt.

Takst i år 2018 for forløbet: kr. 105.900,- svarende til kr. 35.900,- pr. måned.

Kontaktoplysninger

Empata

Grusgraven 10

2880 Bagsværd

​​CVR: 33213204


Telefon: 44 490 490

E-mail: info@empata.dk

Sociale medier

facebook-roundtwitter-round youtube-round

Rundvisning

Mandag til fredag kl. 10 - 21.

Ring til mobil 2012 6867​