Ressourceforløb

Empata tilbyder ressourceforløb (LAS loven § 68a.) for personer, der har brug for at udvikle personlige, sociale og faglige kompetencer for på sigt at kunne få tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvert forløb er individuelt tilrettelagt.

Der er i ressourceforløbene særligt fokus på at udvikle og styrke resilliensen hos den enkelte, personligt, socialt og fysisk.

Målgruppe

Empatas målgruppe er personer i alderen 18 - 40 år med særlige behov, der gør, at de ikke umiddelbart kan få tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarked på ordinære vilkår.

  • Personer, der af faglige og sociale grunde ikke er i stand til at klare erhvervslivets eller uddannelsesinstitutionernes krav til ordinært arbejde eller uddannelse uden et forudgående særligt tilrettelagt ressourceforløb.
  • Personer, der har brug for yderligere at udvikle deres modenhed og deres sociale og faglige funktionsniveau.
  • Personer, der har behov for revalideringsmæssig afklaring bl.a. med henblik på kommunernes stillingtagen til fremtidig forsørgelsesgrundlag. (Job på almindelige/ordinære vilkår og fleksjob).
  • Personer, der har behov for afklaring af fremtidig boligform, herunder f.eks. ledsagelse og bostøtte.

Mange af vores unge har udviklingsforstyrrelser, udviklingshæmning, psykisk sygdom eller OCD.

Personer på ressourceforløb indgår på lige fod med Empatas STU-studerende i hverdagen på Empata.

Takst

Takst i år 2018 er kr. 296.400,- pr. år, svarende til kr. 24.700,- pr. måned. Kontrakten skrives for minimum 1 år. Prisen reguleres hvert år pr. 31/12.

Visitation

Som en del af visitationen afholder vi en uges gæstepraktik, som bruges til dels at den unge kan få et godt grundlag at vurdere os på og dels at vi kan vurdere om den unge tilhører vores målgruppe.

Kontaktoplysninger

Empata

Grusgraven 10

2880 Bagsværd

​​CVR: 33213204


Telefon: 44 490 490

E-mail: info@empata.dk

Sociale medier

facebook-roundtwitter-round youtube-round

Rundvisning

Mandag til fredag kl. 10 - 21.

Ring til mobil 2012 6867​